Uspešno završena školska godina za Romsku decu iz programa Podrška u obrazovanju

Objavljeno: 30 Jun 2021

Uspešno završena školska godina za Romsku decu iz programa Podrška u obrazovanju width=

U veoma specifičnoj i nepovoljnoj situaciji usled pandemije korona virusa, učitelji Hleba života su u okviru Programa podrške u obrazovanju i intergaciji romske dece, pomogli romskoj deci u Surčinu da uspešno završe školsku 2020/21 godinu.

U novo nastalim okolnostima, pomoć u učenju je organizovana bez prekida za 52 dece,  online ili direktno kada su epidemiološki uslovi to dozvoljavali. Od toga, 48 dece je sa uspehom završilo školsku godinu (više od 90%), a četvoro će na popravni ispit iz jednog ili dva predmeta.

Od ostale dece koja su bila upisana u program pomoći u učenju na početku školske godine a iz raznih razloga su prestala da dolaze (gubitak motivacije usled pandemije,nedostatak tehničkih uslova za online nastavu, prestanak odlaska u školu, strah od zaražavanja…), čak njih petnaestoro ide na popravni ispit u augustu, a troje će morati da ponavlja razred.

Ovo govori u prilog tome koliko su aktivnosti pomoći u učenju koje redovno i u kontinuitetu organizuje Hleb života, važne za decu i Romsku zajednicu u celini.

Dobra vest je i da je u ovoj generaciji 12 učenika završilo osmi razred. Od toga je osmoro učenika koji su redovno dolazili na pripreme za prijemni ispit koje su sprovodili učitelji Hleba života, odlučilo da upiše srednju školu.Posebno je pohvalno to što su naši osmaci u vrhu uspešnosti na polaganju ispita za upis u srednju školu.

Što se tiče dece najmlađeg uzrasta (od 6 godina) u Romskom naselju u Zemunu, od 12 dece u koji su prošli naš pripremni program, njih 9 je upisano u redovan predškolski sistem. Još jednom se pokazalo da naš rad, saradnja sa školom, kao i zainteresovanost roditelja, donose dobre rezultate.