Humanitarna Pomoć - COVID 19

Humanitarna Pomoć Covid-19

Hleb Života je uz pomoć svojih dugogodišnjih partnera koji podržavaju naše socijalne i humanitarne aktivnosti, uspeo da odreaguje na potrebe najugroženijih članova društva čiji je materijalni položaj i zdravstveno stanje dodatno otežano usled pandemije virusa Covid 19.

Prethodno iskustvo rada u vanrednim situacijama pomoglo je da se Hleb Života brzo prilagodi novim okolnostima izazvanim epidemijom COVID19 i nastavi da organizuje humanitarne aktivnosti u novonastalim vanrednim okolnostima. Radnici Hleba života već imaju iskustvo za rad u vanrednim okolnostima.

Od proglašenja vanredne situacije u martu ove godine, humanitarna pomoć je organizovana na dva načina:

  • Kupovina hrane, higijene i lekova za starija siromašnija lica koja nisu u stanju da samostalno obavljaju nabavku hrane i lekova i/ili imaju specifične potrebe usled bolesti ili posebnih zahteva ishrane (dijabetičari, srčani bolesnici, osobe koje boluju od raka i sl.) Starijim licima je za vreme vanrednog stanja usled epidemije covid 19 bio zabranjen izlazak iz kuće duže od 2 meseca, pa je nabavka hrane, lekova i ostalih životnih namirnica u tom periodu za nas bio izazov.
  • Distribucija paketa sa osnovnim životnim namirnicama i paketa higijene za siromašno stanovništvo obavljala se najvećim delom za staračka domaćinstva i udovice, zatim za samohrane majke, Romske porodice i višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima. Distribucije se obavljaju većim delom do kuća korisnika koji spadaju u rizične grupe zaražavanja od korona virusa, a takođe i zbog povremenih mera i preporuka za ograničavanje kretanja osetljivih grupa stanovništva. Do kuća korisnika se organizuje i distribucija pelena namenjenim starijim licima koja boluju od demencije.

Do sada je realizovano sledeće:


Obavljena nabavka/kupovina ili distribuirano ukupno 1200 različitih paketa pomoći za siromašno stanovništvo različitih kategorija, uglavnom za starija lica:

  •  Obavljena kupovina 300 različitih paketa u skladu sa potrebama i zdravstvenim stanjem svakog od korisnika (starija lica) koji nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju kupovinu. Paketi sadrže raznovrsnu hranu (meso, mleko, mlečne prerađevine, voće, povrće, dijetetske proizvode), higijenu i lekove. Kupovina hrane se obavlja na mesečnom nivou redovno za 35 najsiromašnijih korisnika. Prateći njihove potrebe, kvalitet njihovog života je značajno unapređen kroz ovaj vid kontinuirane humanitarne pomoći.
  •  Distribuirano 200 paketa hrane i higijene za staračka domaćinstva, od toga 100 paketa u saradnji sa Crvenim krstom Srbije koji koordinira humanitarnim aktivnostima mreže Humanas u vreme epidemije;
  •  Distribuirano 177 Covid higijenskih paketa sa sredstvima za dezinfekciju, rukavicama i maskama kako bi bezbednost korisnika za vreme epidemije bila veća. Obuhvaćeni su stari i Romska deca iz programa Hleba života;
  •  Distribuirano 160 paketa školskog pribora za Romsku decu u Surčinu i romskom naselju na Čukaričkoj padini;
  •  Distribuirano 70 higijenskih paketa u romskom naselju na Čukaričkoj padini;
  •  Distribuirana 1,5 tona polovne garderobe preko udruženja Roma u Makišu i Novom Bečeju;
  •  Distribuirano 89 paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo;
  •  Distribuirano oko 200 paketa pelena za starija i dementna starija lica;
  •  Distribuiran ogrev za zimu ili plaćena struja u zimskom periodu za 15 najsiromašnijih staračkih domaćinstava.
  •  Distribuirano oko 200 paketa pelena za starija i dementna starija lica, zahvaljujući donaciji Internacionalnog kluba žena (IWC)

Kroz različitu vrstu pomoći ukupno je obuhvaćeno 538 pojedinaca, dece i porodica.

Za vreme vanrednog stanja, zabrane kretanja i prekida javnog saobraćaja, humanitarne aktivnosti je sprovodilo nekoliko mobilnih timova sačinjenih od zaposlenih radnika Hleba života i mladih volontera.

Naši Donatori: