POMOĆ U KUĆI

Pomoć U Kući


Usluga pomoć u kući „Hleba života“ je besplatna usluga namenjena za siromašnije starije osobe i finansira se u sklopu projekta “Pomoć u kući, zastupanje i integracija starijih“. Tokom razvoja projekta koji je otpočeo 2004. godine, jačali su se kapaciteti organizacije, vršile obuke geronto domaćica i uvodile nove usluge kako bi se starijim licima pomoglo na sveobuhvatniji način.

Tokom 2018. godine Hleb Života je dobio licencu za sprovođenje socijalne usluge Pomoć u kući za starija i odrasla lica od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (licenca br.399)

Svrha usluge Pomoć u kući za starija lica jeste podrška u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u sopstvenim domovima, kako bi se održao određen kvalitet života i sprečio smeštaj u institucije.

Korisnici usluga su starija lica iznad 60 godina (žene) ili 65 godina (muškarci) koja nisu u mogućnosti da žive sama bez redovne pomoći u organizovanju svakodnevnih aktivnosti, a žive bez porodične zaštite ili je ona nedovoljna, socijalno ugrožena lica sa penzijom ispod granice siromaštva i korisnici koji se nalaze na listi čekanja za usluge pomoći u kući kod Centara za socijalni rad na teritoriji Beograda. Realizacijom aktivnosti usluga Pomoć u kući, obezbeđuje se odgovarajuća nega i pomoć koja, u skladu sa procenom potreba korisnika, može obuhvatati:

  • pomoć u obezbeđivanju namirnica;
  • pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana;
  • pomoć u zagrevanju prostorija, a po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
  • pomoć u zadovoljenju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
  • posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, a po potrebi posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija i druge usluge;
  • nabavka i nadgledanje uzimanja lekova i primene saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede;
  • kontrola vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi i dr)

Za korisnike usluga Pomoć u kući, socijalni radnik Hleba života dodatno pomaže u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja, jer je u kontaktu sa Centrom za socijalni rad i drugim javnim ustanovama zbog ograničene komunikacije starijih korisnika sa institucijama.

Za sve informacije koje se odnose na ostvarivanje prava na besplatnu uslugu Pomoć u Kući možete se obratiti na broj mobilnog telefona 060 - 406 0001 ili na telefon 011 244 3540 svakog radnog dana od 9 – 14 časova ili na e-mail adresu info@hlebzivota.org.rs

Naši Donatori: