Neformalna mreža za podršku porodicama sa dementnim članom

Neformalna mreža za podršku porodicama sa dementnim članom


Neformalna Mreža za podršku porodicama sa dementnim članom pokrenuta je 2016. godine kao deo projekta Hleba Života „Socijalne usluge za starije i promocija aktivnog starenja“ i pored udruženja Hleb Života, uključeni su i Udruženje Građana "Okrilje", Volonterski servis Zvezdara i Udruženje Građana "Destigma" koje pruža pomoć starijim osobama sa mentalnim poremećajima.

Cilj Mreže je stvaranje okruženja koje može da razume i pomogne osobe obolele od demencije i Alchajmerove bolesti, kao i definisanje potreba kako obolelih tako i njihovih negovatelja.

Aktivnosti Mreže usmerene su na:

 • organizovanje tribina u saradnji sa lokalnom zajednicom i drugim akterima iorganizacijama na temu podizanja svesti građana o problemu demencije;
 • organizovanje okruglih stolova sa predstavnicima relevantnih institucija, stručnjacima i drugim akterima zainteresovanim za teme koje se odnose na goruća pitanja vezana za demenciju gde je potrebno i javno zastupanje.
 • sprovođenje sveobuhvatnog “Programa psihosocijalne podrške neformalnim negovateljima koji brinu o dementnim osobama”.

Cilj programa je psihološko opremanje negovatelja, obučavanje za aktivno učešće u rešavanju bihejvioralnih problema obolelih, rešavanje psihološke potrebe negovatelja za podrškom, savetovanjem i/ili kognitivno bihejvioralnim intervencijama.

Program sprovodi članica mreže Destigma, udruženje registrovano za pomoć starijim osobama sa mentalnim poremećajima. Tim za podršku neformalnim negovateljima čine psihijatar, medicinska sestra i radni terapeut sa dugogodišnjim iskustvom rada u referentnim ustanovama koje se bave mentalnim zdravljem.

Aktivnosti programa sprovode se kroz:

 •  ciklus od 12 radionica za lično osnaživanje negovatelja i obuku kako da se nose sa problemima obolelih od demencije;
 •  individualno savetovalište za neformalne negovatelje – jednom nedeljno u trajanju od dva sata;
 •  savetovalište telefonom - jednom nedeljno u trajanju od dva sata.

Pored toga za negovatelje koji brinu o dementnom licu obezbeđeni su i sledeći oblici pomoći:

 •  Info pult - informacije putem telefona o postojećim programima partnera u Mreži (dva puta nedeljno);
 •  Individualni razgovor sa stručnjakom (psiholog);
 •  Pravni saveti u vezi ostvarivanja prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite;
 •  Uključivanje u obrazovne radionice kao i radionice za lično osnaživanje;
 •  Uključivanje u grupe pomoći i samopomoći;
 •  Dostupni info i edukativni materijali iz oblasti zaštite i brige za dementnog člana i neformalne pomagače/članove njihovih porodica.

Svi zainteresovani koji žele da se dodatno informišu o savetovalištu, podršci negovateljima dementnih, radionicama i drugim aktivnostima Mreže mogu se javiti na telefon 060/553-58-96 svakog radnog dana od 09h-15h.

Naši Donatori: