Priprema za integraciju Romske dece u predškolsko obrazovanje

Priprema za integraciju Romske dece u predškolsko obrazovanje


Veliki broj romske dece nije dovoljno pripremljen za polazak u osnovnu školu, što je jedan od glavnih uzroka kasnijeg neuspeha u obrazovanju.

Romska deca uzrasta od 3 do 5,5 godina su daleko manje uključena u programe predškolskog obrazovanja od druge dece. Samo 6% Romske dece obuhvaćeno je ovim vidom obrazovanja. Značajan broj njih živi u uslovima siromaštva i zato nema dovoljno podsticaja za rani razvoj i učenje u okviru porodičnog okruženja.

Iz tog razloga Hleb Života je u svoj rad uključio i decu u najranijem uzrastu od 4 do 6 godina kako bi mogli da se pripreme i ravnopravno sa drugom decom uključe u sistem obrazovanja.

Program Priprema za integraciju Romske dece u predškolsko obrazovanje obuhvata decu uzrasta 5 i 6 godina iz dva romska naselja Bački Ilovik i Vojni put u Zemunu. Svoj deci navedenog uzrasta iz oba naselja omogućeno je da budu obuhvaćena ovim pripremnim programom.

Od 2015. godine kroz program je prošlo oko 80 dece.

Aktivnosti pripreme romske dece ranog uzrasta za upis u predškolsko obrazovanje su deo programa „Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece“ koji se sprovodi od 2004. godine.


Aktivnosti:

  • Organizovanje različitih radionica – edukativnih, kreativnih, muzičkih i drugih radionica i sadržaja kroz koje deca razvijaju veštine fine motorike, razvijaju govor, verbalnu komununikaciju, kreativnost, uče srpski jezik, osnove brojanja i pisanja shodno uzrastu, vežbaju rad u grupi, razvijaju međusobno poštovanje i drugarstvo i druge veštine i znanja važne da bi imali dobar start kod upisa u predškolski sistem.
    Aktivnosti se sprovode svakog radnog dana u trajanju od 3 sata i obuhvataju maksimalno 15 dece.
  • Redovni sastanci sa roditeljima se organizuju jedanput mesečno u trajanju od dva sata radi njihovog podsticanja i osnaživanja da podrže decu da se uključe u redovno obrazovanje. Motivisanje i komunikacija sa roditeljima je od velikog značaja za održavanje kontinuiteta u radu sa decom.
  • Radionice edukativnog i kreativnog sadržaja sa majkama dece, u cilju jačanja njihovog samopouzdanja i preuzimanja veće odgovornosti i doprinosa u razvoju porodice, organizuju se jednom mesečno u trajanju od dva sata sa oko 10 žena.
  • Edukativne, kreativne, sportske i druge radionice održavaju se sa decom iz prethodnih generacija koja su sada uključena u predškolsko obrazovanje ili u 1. i 2. razred osnovne škole. Radionice podrazumevaju vežbanje novih veština komunikacije, timskog rada, slobode izražavanja i prevazilaženja konflikata da bi se što lakše uklopili sa ostalim vršnjacima u školi. Organizuju se dvaput mesečno u trajanju od dva sata i obuhvataju oko 25 dece.

Naši Donatori: