Arhiva vesti

Arhiva vesti

Tribina kao podrška negovateljima obolelih od Alchajmerove bolesti

 • Nov 26, 2018

Nastavljajući aktivnosti Mreže u osnivanju za podršku i pomoć porodicama obolelih od demencije, socijalni partneri Volonterski servis Zvezdara, „Hleb Života“ i „Okrilje“ u utorak 20.11. u GO Zvezdara organizovali su edukaciju na temu „Pomoć negovateljima obolelih od Alchajmerove bolesti“.
Edukator je bila dr. Ljubica Vidić, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje i predsednica Udruženja za pomoć starijim osobama sa mentalnim poremećajima DESTIGMA.
Skup je bio namenjen kako profesionalcima tako i porodicama obolelih od demencije. U prvom delu dr. Vidic je na jednostavan način izložila osnovne informacije o ranim simptomima, tipovima i lečenju ove opake bolesti. Sa posebnim akcentom na to šta možemo da učinimo kako bi smo smanjili potencijalni rizik od nastanka demencije(čuvati svoje srce, fizička aktivnost, vežbanje mozga,pravilna ishrana, društvena aktivnost…).
U drugom delu skupa dat je prostor i mogućnost neposrednog razgovora izmedju članova porodica i dr. Vidić. Članovi porodica su postavljali konkretna pitanja, iznosili svoja osećanja iz ugla negovatelja, dileme oko načina reagovanja tj. postupanja u nekoj konkretnoj situaciji.
Dobili su konkretne odgovore, savete za pojedine situacije. To je bilo izuzetno značajno i korisno za članove porodica i spontano su iskazivali zahvalnost na pruženoj mogućnosti da nešto više saznaju, neskrivajući svoje emocije.
Svi učesnici skupa su dobili odgovarajući informativni materijal i simbolične poklone u vidu magneta sa porukama o starenju.

Ručak za korisnike usluga Pomoć u kući

 • Nov 01, 2018

Dana 30.oktobra 2018.god.organizovan je ručak za korisnike Pomoći u kući među kojima je bilo i onih koje Hleb Života pomaže još iz perioda izbeglištva.
Sa mnogo ljubavi ručak su pripremili i poslužili radnici Hleba Zivota odnosno geronto domaćice koje brinu o korisnicima.
U ime domaćina goste je sačekala i pozdravila Snežana Šarić, socijalna radnica HŽ.
Za ovu priliku,ansambl kluba Topli kutak je pripremio program u dva dela. U prvom delu su se predstavili pevačka i folklorna grupa. Dramska sekcija se predstavila sa nekoliko šala i recitacija.
Nekoliko članova pevačke grupe imalo je zapažen solo nastup. Posle ručka, druženje je nastavljeno uz kolače, sokove, muziku i pesmu. Ređali su se solisti. A kada je raspoloženje dostiglo vrhunac – po želji korisnika i zajedno sa njima – pesma je išla jedna za drugom. Skoro da se gostima nije išlo kući. Sedeli su raspoloženi i pevali. Ali, vreme je odmicalo, gosti su ipak bili umorni i, rastanak je bio neminovan.
Pre rastanka, svaki korisnik je dobio lep poklon – prekrivač u tehnici pačvorka, koji su rađeni na kreativnim radionicama u Americi. Radili su ih vršnjaci naših gostiju.
Na rastanku, jedna korisnica je rekla:“Nemamo dovoljno lepih reči sa kojima bi mogle izraziti zadovoljstvo zbog svega što nam je danas priređeno. Odavno nismo izlazile iz kuće, ovo je bio veliki praznik za nas. Hvala vam za brigu o nama“.

Hleb Života na tribini „Postojeći program podrške i pomoći porodicama obolelim od demencije“.

 • Okt 28, 2018

U ponedeljak, 22.oktobra u Skupštinskoj sali Gradske opštine Zvezdara održana je tribina na temu „ Postojeći program podrške i pomoći porodicama obolelim od demencije“.
Tribina je nastavak aktivnosti mreže socijalnih partnera u osnivanju, a koju za sada čine Volonetrski servis Zvezdare, HHU „Hleb Života“ i Udruženje „Okrilje“, koji imaju iskustvo u neposrednom radu sa porodicama lica obolelim od demencije.
Skup je bio namenjen profesionalcima koji se bave problemima demencije, obolelima i članovima njihovih porodica, udurženjima i svima koji žele da se informišu o ovoj bolesti, simptomima, svakodnevnim problemima i preprekama sa kojima se porodice suočavaju.
Aktivnosti neformalne mreže realizuju se od 21.septembra u Volonterskom servisu Zvezdare i „Hlebu života“. Na tribini su učestvovali pored starijih sugrađana sa Zvezdare i drugih beogradskih opština, predstavnici preko 20 porodica koje imaju člana obolelog od demencije, predstavnici gradskih opština Zvezdara i Vračar, Gerontološkog društva Srbije, ustanova socijalne zaštite: Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu- opštinskih odeljenja, Gerontološkog centra Beogra, Prihvatilišta za odrasla i stara lica, ustanova zdravstvene zaštite: Instituta za mentalno zdravlje, Gradskog zavoda za javno zdravlje- Kancelarije za zdravlje starijih, i Zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, profesori, asistenti i studenti: Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Visoke škole za socijali rad i Fakulteta za komunikaciju i medije, Mreže „Humanas“, Crvenog krsta Beograda i Srbije, novinari i volonteri Volonterskog servisa i „Hleba života“.
Na tribini su govorili stručnjaci koji imaju iskustvo u radu sa starijim licima, posebno sa problemima demencije, i to: dr Brankica Janković, prof dr Aleksandra Milićević Kalašić, dr Dragana Trifunović Balanović, Jasmina Tošić, dr Irena Dželetović Milošević, mr Nadežda Satarić, dr Rada Popović i mr Radmila Urošević.

Najvažniji zaključci skupa (redosled njihovog navođenja ne znači stepenovanje njihove važnosti) su:

 • U svim sredinama potrebno je jačati sve kapacitete centara za socijalni rad u zaštiti i nadzoru osoba koje boluju od demencije.
 • Neophodno je sistemski rešiti hroničan problem nabavke pelena za obolele koje porodice treba da dobijaju o trošku zdravstvenog fonda,
 • Potrebno je razvijati na lokalnom nivou servisne usluge ( javni i privatni sektor) kao i modele neposredne socijalne brige neformalnih pomagača za socijalno ranjive i marginalizovane pojedince i porodice kao podršku u svakodnevnom funkcionisanju, prema modelu/primeru dobre prakse Volonetrskog servisa Zvezdare.
 • Potrebno je jačati partnerstva i mreže javnog, privatnog i civilnog sektora kao realne resurse u unapređenju pomoći i podrške negovateljima- članovima porodica obolelih od nekog oblika demencije kako bi prevenirali ili rešavali sindrom njihovog sagorevanja.
 • Potrebno je projektovati program kontinuiranih edukacija kojima treba da budu obuhvaćena sva lica koja dolaze u kontakt sa obolelom osobom čime bi se obezbedila podrška porodicama ali i prevencija u ranoj dobi i važno znanje u prepoznavanje ranih i niza kasnijih simptoma demencije.
 • Postojanje dnevnih boravaka za dementne, kojih sada nema - značajno pomogli obolelima i očuvanju njihovih kapaciteta ali još više porodicama koje dugotrajno brinu o njima.
 • Nadležna- Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite i Minstarstvo zdravlja, treba u svojim strateškim dokumentima posebnu pažnju da posvete obolelim od demencije i njihovim porodicama. Posebno je važna izrada preporuka i/ili protokola o postupanju volontera/neformalnih pomagača u pomoći i podršci u kućnim uslovima kako bi se definisao opis podrške i time objektivni rizici za sve učesnike ovog procesa sveli na minimum.
 • Posebno su važne urgentne procedure u postupanjima kada stručni radnici i/ili volonteri evidentiraju na trenu dementne osobe koje žive same bez porodičnog staranja.
 • Važno je razvijati i napraviti registar aktivnih programa koji su fokusirani na preventivne aktivnosti kroz programe aktivacije, socijalizacije, razvijanja ličnih veština i edukacija čime se na najbolji način dugoročno prevenira usamljenost, depresija i demencija čime će se postići smanjenje pritiska na socijalne i zdravstvene fondove. 10. Razvijati grupe pomoći i samopomoći uz mentorsku podršku profesionalaca koji bi razvijali i pratili njihov rad.

Poseta Prihvatilištu za odrasla i stara lica

 • Okt 18, 2018

Jedna od aktivnosti povodom obeležavanja meseca starih, dana 18.oktobra ,seniori dnevnog kluba "Topli kutak" obišli su korisnike Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Beogradu.
Za ovu priliku pripremljen je i izveden bogat program u kojem su učestvovali: folklorni ansambl, grupa pevača, solisti pevači i dramska sekcija Hleba života.
Tog dana učinili smo radost korisnicima Prihvatilišta, koji su preneli seniorima zadovoljstvo i njima kao ljudima ulepšali dan. Ohrabrujuće je bilo videti osmeh na tužnim licima.
Po završenom programu, zajedno sa korisnicima, u dvorištu Prihvatilišta, uz kafu i slatkise pevale su se pesme po njihovim željama. Na repertoaru su bile pesme iz Srbije i iz Dalmacije.
Bilo je ovo divno druženje koje će biti ponovoljeno na obostranu radost.

Hleb Života dobio licencu za uslugu “Pomoć u kući“

 • Jun 15, 2018

Hleb Života od svog osnivanja, 1992.godine, kroz humanitarne i socijalne projekte pomaže marginalizovane grupe i uz pomoć aktuelnih projekata pomaže, između ostalih, starije siromašne.

Ove godine, 12.juna Hleb Života je dobio licencu broj 399 za obavljanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare, od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dobijena licenca je od ključnog značaja za dalji razvoj projekta „Briga o starijma“ i usluge pomoći u kući, kao i prekretnica za budući rad i formiranje još čvršće mreže za rad sa ostalim institucijama u pogledu problema demencije.

Promena adrese rada Hleba Života

 • Mart 16, 2018

Dragi naši prijatelji i poslovni saradnici, Obaveštavamo vas da je Hleb Života promenio adresu svojih poslovnih prostorija. Nove kancelarije i klub za seniore je premešten na adresu Požarevačka 53, stan 3, opština Vračar. Na staroj adresi, Prote Mateje 41 više ne obavljamo svoje aktivnosti. Srdačno HHU Hleb Života

Prestanak rada Second hand shopa Hleba života

 • Jan 24, 2018

Dragi naši prijatelji, Obaveštavamo vas da smo, 24. januara 2018.godine prestali sa radom naše privredne delatnosti- Second hand shop. Prodavnica je zatvorena, u ulici Prote Mateje 41, i nije premeštena na drugu adresu. Ubuduće, Hleb Života nastavlja sa svojim humanitarnim i socijalnim projektima za pomoć starijim siromašnim sugrađanima i u obrazovanju Romske dece.

Interaktivna radionica „Reciklaža uspomena i sećanja“

 • Jun 07, 2017

U prostorijama ”Hleba Života” je održana radionica ”Reciklaža uspomena” koju je vodila mr Radmila Pečija Urošević, sociolog.
Radionica je bila veoma posećena, preko 30 učesnika ”Toplog Kutka” se sećalo ”bakinih nedeljnih ručkova, radnih akcija, štafete mladosti...”
Sećanja i uspomene čine bogatstvo naših života.Sećanja ima i lepih i ružnih. Uspomene i sećanja sami stvaramo.
Neke od poruka radionice su bile:
Sećajte se svega, ne zaboravljajte trenutke radosti i tuge, smeha i plača, jer sve to čini život. Bez njih čovek ne bi bio potpun...
Čovek koji se odrekao svoje prošlosti i zaboravi je, odriče se i sebe samoga…

”Čovek treba da ponese samo onoliko koliko može da podnese ” - Remark

Dve ekipe „Hleba Zivota“ učestvovale na Dorćolijadi

 • Jun 10, 2017

Petu Dorćolijadu sporta, zdravlja I kulture trećeg doba 2017 pod motom “U zdravom telu – zdrav duh” organizovala je asocijacija „Dorćolijada“ uz podršku Saveza penzionera Srbije, Pokreta trećeg doba Srbije, Predstavništva republike Srpske u Beogradu, Saveza penzionera Vojvodine, Gradske organizacije penzionera Beograda, Gradske opštine Stari grad, brojnih sportskih saveza, udruženja penzionera i mnogih drugih.
Ovo sportsko rekreativno takmičenje okupilo je preko 200 učesnika trećeg doba i preko 50 mladih u okviru Međugeneracijske saradnje. U okviru sportskog takmičenja realizovane su sportske discipline prilagođene trećem dobu: Pikado, Fudbal- penali na male golove, Košarka- slobodno bacanje lopte u koš, Bočanje i šah. Dve ekipe „Hleba Zivota“ učestvovale su na ovoj manifestaciji u svim disciplinama.
Ovo je bio jedan dobar povod da seniori iz „Hleba Života“ steknu nova poznanstva, prodube prijateljstva i razmene iskustva sa ostalim učesnicima Dorćolijade.
Manifestacija se realizuje i u funkciji pripreme za Olimpijadu sporta, zdravlja I kulture trećeg doba koja će se održati na jesen u Vrnjačkoj Banji pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i omladine Vlade Republike Srbije.

Kampanja “Hvala mama!” “Hvala tata!”

 • Jun 01, 2017

1.6.2017. povodom 1. juna Međunarodnog dana roditelja "Hleb Života" je obezbedio donaciju u vidu paketića za bebe (bebi oprema, higijenski paketići…). Cilj Kampanje je promovisanje vrednosti roditeljstva.
U kampanji je učestvovalo nekoliko udruženja koja se bave ovom problematikom: „Centar za brigu o porodici“, “Centar za BEBE“, udruženje „Opstanak“, “Centar za zaštitu porodice“ i „Pomoć porodici“.
Ova udruženja formiraju mrežu „ Savez za život“. Pozvani smo da im se priključimo. Podrškom ovom događaju i svojim prisustvom Hleb Života je dao skroman doprinos ovoj važnoj oblasti a u svetlu godine međugeneracijske saradnje i solidarnosti.

Naši Donatori: