Humanitarna Pomoć

Humanitarna Pomoć

Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb Života“ je, od svog osnivanja pa sve do danas, prepoznat kao organizacija koja reaguje na potrebe ugroženog stanovništva, počevši od izbeglica i raseljenih lica, do lokalnih marginalizovanih grupa kroz pružanje humanitarne pomoći u vidu hrane, higijene, odeće, ogreva za zimu, paketića za decu, opreme za bolnice i škole, ortopedska pomagala. Punih 12 godina „Hleb Života“ je intezivno pružao pomoć sve većem broju izbeglica, inerno raseljenih i drugim ranjivim grupama, i bio prepoznat kao organizacija koja reaguje brzo i efikasno.

„Hleb Života“ se suočio sa svakom vanrednom situacijom, nastalom zbog posledica građanskog rata na ovim prostorima, poput bombardovanja, poplava, pojave migranata sa Bliskog istoka, pandemije Korona virusa. „Hleb Života“ je izlazio na teren, pristupao svakom ponaosob, osluškivao potrebe i osmišljavao zajedno sa ljudima u potrebi kako u datoj situaciji da pomogne najbolje.

Uz pomoć svojih dugogodišnjih partnera, materijalna pomoć je, pružana i brojnim školama (školske klupe, stolice, školski pribor, hrana..), bolnicama (kreveti, dušeci, posteljine, mantili za osoblje..) domovima za stare, udruženjima za pomoć, posebnim ugroženim grupama (invalidna kolica i druga pomagala), svratištima za decu i odrasle…

Nakon prelaska na socijalne programe gde je „Hleb Života“ prešao, na složeni pristup rešavanja problema, socijalno ugroženih grupa, osetljivost na humanitarne potrebe ranjivih grupa ostaje.

Projekat „Kumstvo“ („Adopt a Grany“) je pružanje redovne mesečne pomoći ugoroženim starijim sugrađanima. Redovna pomoć se pruža za oko 30 starijih.

Pandemija Covid 19. Od proglašenja vanrednog stanja usled pandemije Covid 19, u martu 2020. Godine “Hleb Života” razvija sistem rada za pomoć ugroženim grupama iz svojih aktuelnih programa koristeći svoj dugogodišnje iskustvo u humanitarnom radu, pre svega starim licima i Romskoj zajednici. Hitna humanitarna pomoć je pružena najugroženijim kategorijama korisnika kao odgovor na kriznu situaciju - COVID 19:

Kupovina i distribucija oko 1200 različitih paketa pomoći u hrani i higijeni za najugroženiju porodicu, posebno za starije osobe koje nisu u mogućnosti da samostalno kupuju i za siromašnu romsku porodicu

  •  Distribucija 3 tone polovne odeće preko udruženja Roma u Makišu i Novom Bečeju
  •  Podela 160 paketa školskog pribora za romsku decu u Surčinu i romskom naselju na Čukaričkoj padini
  •  Distribucija oko 200 pakovanja pelena za starije i starije osobe sa demencijom
  •  Podjela ogrevnog drveta za zimu ili plaćene električne energije zimi za najsiromašnija staračka domaćinstva
  •  Ukupno 800 starijih i romske dece i roditelja pomognuto je kroz različite vrste humanitarne pomoćideci.

Naši Donatori: