Program kampa Tekeriš

PROGRAM KAMPA TEKERIŠ


Hleb Života prepoznaje značaj ovog dugoročnog projekta jer razume da je vaspitavanje i edukacija novih generacija mladih u zdravom duhu i okruženju važan korak u izgradnji ispravnih odnosa prema drugima u cilju što uspešnijeg preuzimanja različitih odgovornosti u društvu.

Rekreativno-edukativni centar se prostire na površini od oko 3 hektara na prelepom pejzažu starog imanja u malom mestu Tekeriš ispod samog vrha planine Cer na nadmorskoj visini od 300m.

Naša vizija jeste da imanje postane mesto na kojem će se za decu i omladinu iz siromašnijih porodica iz Beograda kao i cele Srbije, organizovati aktivnosti u oblasti rekreacije, učenja sportskih veština, različitih edukativnih sadržaja i druženja. Takođe, u sklopu psiho-socijalnih programa Hleba života za odrasla i starija lica, organizovaće se izleti sa programima odgovarajućeg sadržaja.

U slične svrhe slobodni termini biće stavljeni na raspolaganje srodnim dobrotvornim organizacijama, a posebno onim koje se bave decom i mladima iz marginalizovanih grupa.

Kapacitet centra: do 60 osoba.

Koncept rada kampa podrazumeva boravak u prirodi u toku letnjeg raspusta i smeštaj pod šatorima i u objektu. Na uređenom prostoru za šatore, moguć je smeštaj za 40 osoba. U jednom od objekata moguć je smeštaj do 20 osoba.
U dva novoizgrađena objekta ukupne površine oko 300 m2 na raspolaganju su profesionalno opremljena kuhinja, sanitarni čvor sa kupatilima i toaletima, sobe za smeštaj i prostorije za društvene aktivnosti i radionice.
Veći objekat površine 200 m2 ima kapacitete za smeštaj grupe do 20 osoba u toku čitave godine.
Na imanju se nalazi sopstveni izvor pijaće vode. Ugrađen je sistem za prečišćavanje vode za piće i sistem za prečišćavanje otpadnih voda u cilju zaštite okoline. Na raspolaganju su tereni za fudbal, odbojku i streličarstvo.
Organizuju se izleti na planinu Cer, do Muzeja posvećenog Cerskoj bici u Tekerišu, a po dogovoru i izleti u obližnje banje, Badanja i banju Koviljaču, kao i posete rodnoj kući Vuka Karadžića u obližnjem Tršiću.

Razvoj centra: Sadašnji izgled Centra osmišljen je prema planu izgradnje iz 2015. godine kada su pribavljene i potrebne građevinske dozvole za rad od nadležne opštine i urađen građevinski projekat za 3 objekta.

Na raspolaganju su tereni za fudbal, odbojku i streličarstvo. Organizuju se šetnje do vrha planine Cer i posete Muzeju posvećenom Cerskoj bici koja se odigrala u Prvom svetskom ratu upravo na prostorima gde se i nalazi imanje za Centar. Moguće je organizovati i izlete do banja Badanje i Koviljače kao i posete rodnoj kući Vuka Karadžića u Tršiću.

Razvoj: Sadašnji izgled Centra osmišljen je prema planu izgradnje od 2015. godine kada su pribavljene i potrebne građevinske dozvole za rad od nadležne opštine i sačinjen Građevinski projekat.

Poslednja faza izgradnje je još uvek u toku. U 2020. godini urađeni su završni radovi na glavnom objektu.

U narednoj fazi potrebno je izgraditi treći objekat, odnosno konferencijsku salu površine oko 100 kvm.

Imanje je kupljeno 2003. godine i na njemu je postojalo seosko domaćinstvo od dve starije kuće sa pomoćnim objektima. S obzirom da imanje ima sopstveni izvor i bunar za vodu, već tada je urađen prvi sanitarni čvor i sistem za prečišćavanje otpadnih voda. U tom periodu na imanju su organizovani prvi izleti sa decom i odraslima iz programa Hleba života.

Centar trenutno vodi privremeni tim Hleba života ali se radi na formiranju i obuci stalnog tima koji će se baviti celokupnim vođenjam Centra.

Donatori: Podršku u izgradnji i razvoju Centra pružaju dugogodišnji donatori koji podržavaju socijalne programe Hleba života sa decom i mladima iz marginalizovanih grupa i programe za starija lica.

Naši donatori iz Nemačke su nam omogućili da posetimo nekoliko sličnih Centara u Nemačkoj, Rumuniji i Hrvatskoj, što je bilo značajno iskustvo za početak rada. Takođe, sadašnji idejni građevinski projekat i koncept uređenja čitavog prostora imanja, osmislio je arhitekta iz Nemačke koji ima iskustvo u radu na sličnim centrima. Pomoć u vođenju izgradnje je takođe pružena od strane predstavnika donatora koji su organizovali i dolazak grupa volontera za pomoć u izgradnji objekata.

Kampovi sa decom i mladima u trajanju od 3 do 5 dana sprovode se od 2015. godine kada su se za upotrebu koristili stari objekti imanja. Već iste godine počela je izgradnja novog objekta sa kuhinjom i dodatnih privrenih kupatila kada su se stekli bolji uslovi za održavanje kampova za decu.

Sa završavanjem poslednje faze u izgradnji u toku 2019. godine, stekli su se uslovi za intenzivnije korišćenje kapaciteta centra.

Do sada je organizovano ukupno 10 kampova različitih sadržaja za decu i mlade uzrasta od 10 do 18 godina u letnjem periodu.

Naši Donatori: