Misija i vrednosti

Misija i Vrednosti

Misija
Hleba Života je da doprinese blagostanju stanovništva kroz brigu i podršku o ugroženim i siromašnim članovima društva .

Vizija
Hleba Života je da ljudi žive dostojanstveno i učestvuju u izgradnji pravednijeg društva.

VREDNOSTI

Hrišćanski pristup ljudima u potrebi
Negujući ljubav, saosećanje i istinitost, reagujemo na osnovne ljudske potrebe i radimo za mir i pravdu.

Nepristrasnost
Pružamo pomoć nepristrasno najugroženijima bez obzira na rasu, religiju, etničku pripadnost, sposobnost, starost, pol ili nacionalnost.

Podrška najugroženijima
U našem radu smo usmereni na potrebe najugroženih grupa, obezbeđujemo brigu i proaktivno radimo na podršci onima koji bi inače bili socijalno isključeni, posebno starijima, deci i onima koji žive u siromaštvu.

Odgovornost
Odgovorni smo u svom radu ne samo našim korisnicima nego i našim partnerima, donatorima, kolegama, kao i svima onima sa kojima se povezujemo u zajednici i sa kojima održavamo redovnu komunikaciju i saradnju.

Transparentnost
Sve naše aktivnosti, procesi donošenje odluka i finansijsko poslovanje su transparentni. Javnost rada se obezbeđuje putem internet prezentacije.

Stalno učenje, rast i razvoj
Unutar organizacije, razvijamo kulturu stalnog učenja u kojoj su dokumentovanje i prenos informacija i znanja ključni za napredak na individualnm i na organizacijskom nivou. Učimo iz stalnog rada sa korisnicima i svim partnerima, stečena znanja nesebično delimo i na taj način rastemo i razvijamo se.

Profesionalnost
Primenjujemo najviše standarde ličnog i kolektivnog ponašanja u svom radu, što podrazumeva profesionalnost u pružanju usluga i informacija, principe dobre komunikacije, dostupnost, poštovanje poverljivosti , ispunjavanje obećanja i preuzetih obaveza. U podržavanju naših osnovnih vrednosti mi se suprotstavljamo svim oblicima zloupotrebe, prevare, podmićivanja, korupcije i bilo kojeg drugog nezakonitog ponašanja.

Osnaživanje drugih
Posvećeni smo pristupu u kojem lokalna zajednica preuzima odgovornost kako u humanitarnom radu tako i u radu za održivi uticaj koji se zasniva na analizi i rešavanju problema stanovništva. Mi ohrabrujemo aktivno učešće svih članova zajednice i nastojimo da podržimo korisnike da preuzmu odgovornost kako za lični razvoj, tako i za razvoj zajednice.

Naši Donatori: