O Nama

Hrišćansko Humanitarno Udruženje

Hrišćansko humanitarno udruženje "Hleb Života" je osnovano 1992. godine na inicijativu vernika Baptističke i Protestantsko Evanđeoske crkve iz Beograda zbog potrebe pružanja humanitarne pomoći izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske a potom i raseljenim licima sa Kosova i Metohije koji su tražili utočište u Beogradu zbog posledica građanskog rata koji je započeo 1991. godine na prostoru bivše Jugoslavije.


Na temelju iskustva u humanitarnom radu i stečenom znanju, Hleb Života sprovodi dugoročne razvojne programe u cilju osnaživanja ranjivih grupa u društvu, pri čemu je i dalje osetljiv na humanitarne potrebe siromašnih pojedinaca, potrebe raznih zdravstvenih i socijalnih ustanova i udruženja, a takodje i na hitne humanitarne potrebe kao u slučaju poplava2014.godine, priliva migranata 2015. i 2016., Covid 19 pandemije 2020 i dr.


Vođen vizijom da ljudi treba da žive dostojanstveno i učestvuju u izgradnji pravednijeg društva, Hleb Života pruža doprinos blagostanju ugroženih i siromašnih članova društva kroz sledeće dugoročne programe:

  • Podrška u obrazovanju, psihosocijalnom razvoju i integraciji marginalizovanih grupa dece
  • Socijalne usluge za starije ljude, promovisanje aktivnog starenja i podrška porodicama sa dementnim članom


Naši Donatori: