Povratak Novim Prilikama

Povratak Novim Prilikama

O Programu

Donator: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusamenarbeit(GIZ), Nemačka agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (GIZ)

Projekat se sprovodi u 10 zemalja među kojima je i Srbija kao deo Programa Migracije za razvoj II

Vreme trajanja: Jun 2019 – Jun 2020

Podnet zahtev za produžetak projekta u junu 2020

Partneri u programu: HHU Hleb Života pruža administrativnu podršku projektnom partneru, Preduzetničkom Razvojnom Centru, odgovornom za sprovođenje projektnih aktivnosti.

Preduzetnički razvojni centar sa svojim dugogodišnjim iskustvom obezbeđuje aktivan prenos znanja između organizacija, korisnika i zajednice.
Udruženje Preduzetnički razvojni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi razvijanja sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Misija preduzetničkog razvojnog centra je da kroz obuke, radnu praksu, mentorski rad i konstantnu podršku pomogne stanovnicima ruralnih delova grada i teško zapošljivim kategorijama stanovništva da lakše obezbede svoju ekonomsku nezavisnost.

Organizovana je serija praktičnih obuka za zanimanja koja u najkraćem roku treba da osposobe učesnike za samostalni rad.

Kratak opis programa

Kontekst i glavni problemi

Siromaštvo, nedostatak mogućnosti i ekonomska isključenost glavni su razlozi ekonomskih migracija. Ovi problemi su posebno izraženi u rubnim / ruralnim delovima Beograda i u multietničkim sredinama (kao što je područje Sremčice).

Ciljna grupa

Ciljna grupa obuhvata povratnike po sporazumu o readmisiji, potencijalne migrante, posebno osobe ispod granice siromaštva, Romsko stanovništvo, izbeglice i raseljena lica, mlade ljude iz pretežno ruralnog / polururalnog okruženja i druge kategorije pod direktnom pretnjom socijalne isključenosti.

Među ovim grupama Romsko stanovništvo je posebno ekonomski ugrožena i marginalizova grupa u društvu. Stopa nezaposlenosti među Romima je veoma visoka i iznosi preko 40%, što je posebno izraženo kod Romkinja. Loša obrazovna struktura romske populacije i njihova nekonkurentnost na tržištu rada glavna su prepreka njihovom zapošljavanju. Među ostalim kategorijama marginalizovanih stanovnika su i romske izbeglice, Romi povratnici na osnovu sporazuma o readmisiji, interno raseljeni Romi itd.

Među potencijalnim migrantima posebnu pažnju zavređuju mladi iz pretežno ruralnih područja koji su nezaposleni i bez perspektive u budućnosti.

Primarni cilj projekta:

Cilj projekta je da se razviju i poboljšaju komunikacione i preduzetničke veštine ciljne grupe (povećanjem sposobnosti u različitim oblastima na osnovu međusektorske koordinacije) i obezbede radna mesta kroz samozapošljavanje ili novo zapošljavanje (najmanje 10 novih radnih mesta) radi sprečavanja daljih migracija.

Specifični ciljevi su:
 • 1. Razvoj inovativnih pristupa koji doprinose rešavanju problema zapošljavanja marginalnih i teže zapošljivih grupa.
 • 2. Razvoj preduzetničke infrastrukture kroz lokalna partnerstva između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora, kao i javnog.
 • 3. Promovisati neformalno obrazovanje, volontiranje i radnu praksu kao način sticanja radnog iskustva i dodatnih znanja.

Projektne aktivnosti su u potpunosti u skladu sa Programom za povratnike, jer uslovi za (re) integraciju na tržište rada i ekonomska stabilnost, kako povratnika tako i lokalnog stanovništva, podržavaju njihov dostojanstven povratak.

Osnovni cilj:

Osnovni cilj projekta je sprečavanje dalje migracije kroz stvaranje novih radnih mesta i preduzetničko učenje u lokalnoj zajednici. Ovo se ostvaruje kroz razvijanje neformalnih oblika obrazovanja radi većeg uključivanja ciljne grupe u radne procese (dodatno zapošljavanje / samozapošljavanje) i njihovo psiho-socijalno osnaživanje kroz sticanje dodatnih praktičnih i teorijskih znanja, volonterizam, radnu praksu, poslovno povezivanje i mentorski proces kroz aktivnosti u Obrazovnom centru glavnog partnera.

Aktivnosti – obuke:
 • 1. Početni kurs preduzetništva (pravna osnova poslovanja, poslovno planiranje i izvori finansiranja, standardizacija i standardi kvaliteta, marketinško planiranje) - interaktivni trening. Pohađaju svi učesnici programa (oko 80).
 • 2. Početni kurs veština komunikacije - interaktivni trening za sve učesnike programa.
 • 3. Stručno usavršavanje za sledeće profesije:
  •  Kurs osnova knjigovodstva i marketinga - interaktivni trening za najmanje 10 učesnika,
  •  Kurs za negu lepote - interaktivni trening, obučeno najmanje 10 učenika,
  •  Kurs za osnove obrade drveta i metala - interaktivni trening, obučeno najmanje 25 učesnika
  •  Kurs pčelarstva - interaktivni trening, obučeno najmanje 20 učenika
Radna praksa – neplaćena praktična obuka u lokalnim firmama:

Oko 65 polaznika / volontera će proći kroz radnu praksu volontiranjem i praktičnim radom u firmama partnera na Projektu kao što su Stolarska radionica, Radionica za obradu metala, Salon lepote, Knjigovodstvena i marketinška agencija i Pčelinjak Agroklastera.

Ukupan rezultat:

Pružanjem usluga predviđenih ovim projektom (poslovne informacije / saveti, obrazovanje, savetovanje i mentorstvo) poboljšaće se edukovanost ciljne grupe na sledeći način:

 •  80 potencijalnih preduzetnika biće edukovano o različitim aspektima poslovnih i komunikacionih veština
 •  65 osoba će biti obučeno u okviru programa stručnog usavršavanja i biće uključeno u praktične treninge, što će povećati njihovu zapošljivost i radno iskustvo
 •  65 osoba ciljne grupe će se kroz praktičnu obuku i radnu praksu direktno povezati sa lokalnom ekonomijom i vremenom povećati svoje šanse za zaposlenje
 •  20 osoba ciljne grupe položilo je obuku pčelarstva i dobiće 60 osnovnih košnica za formiranje budućeg pčelinjaka
 •  Osnovaće se najmanje 10 novih preduzeća u sektoru MSPP / poljoprivrede

Naši Donatori: