Privredna Delatnost

Prodavnica polovne odeće

Usvajanjem Zakona o udruženjima (Sl. glasnik RS, br. 51/09), koji je stupio na snagu 2009. godine, stekli su se zakonski uslovi za obavljanje privrednih i drugih aktivnosti za sticanje prihoda za neprofitne aktivnosti Hleba života. U cilju samoodrživosti organizacije i podrške socijalnim programima, Hleb Života je registrovao Prodavnicu polovne odeće kao privrednu delatnost za sticanje prihoda.

Registracijom prodavnice polovne robe u martu 2011. godine, Hleb Života započinje sa aktivnostima socijalnog preduzetništva u cilju pomoći ugroženim članovima društva: siromašnim starijim licima, bivšim zavisnicima i Romima.

Takođe, planirano je investiranje ostvarenog profita u razvoj kapaciteta same organizacije za sprovođenje različitih socijalnih programa.

Prodavnica je uspešno radila i ostvarivala ciljeve za podršku humanitarnim i socijalnim programima Hleba života do 2018. godine, kada je privremeno zatvorena zbog organizacionih promena. Planira se ponovno otvaranje radnje kada se za to steknu povoljni uslovi.

Naši Donatori: