Resocijalizacija

Resocijalizacija bivših zavisnika

POVRATAK POTPUNOM UKLJUČIVANJU U DRUŠTVO ZA BIVŠE ZAVISNIKE OD DROGE I PODRŠKA NJIHOVOM UDRUŽENJU IZLAZAK

Vreme izvođenja projekta: 2010 - 2018

Resocijalizacija ili uključivanje u društvo jedan je od najvažnijih koraka u procesu oporavka jednog zavisnika i preduslov za slobodu od zavisnosti i samostalan život i rad. Nažalost, ova činjenica je često zanemarena.

Hleb Života je prihvatio izazov da pomogne bivšim zavisnicima koji su došli iz hrišćanskih centara za rehabilitaciju „Reto“ i „Remar“ i zatražili pomoć u procesu ponovnog uključivanja u društvo. Inicijativa za podršku bivšim zavisnicima počela je već 2009. kroz kontakte sa centrima za rehabilitaciju.

Hleb Života je pružio nesebičnu podršku za oko 60 bivših zavisnika koji su prošli kroz proces rehabilitacije i uložio sredstva za jačanje kapaciteta organizacije Izlazak sa ciljem da uspostave funkcionalnu strukturu, definišu oblasti rada, započnu svoje privredne aktivnosti i oforme mrežu partnera.

Na inicijativu samih bivših zavisnika, osnovano je udruženje "Izlazak" sa ciljem pružanja podrške bivšim zavisnicima. Izlazak je neprofitna organizacija osnovana da pomogne onima koji imaju problem sa drogom. Koristeći lično iskustvo članovi nastoje da pomognu svima koji žele da se upoznaju sa problemima i posledicama koje donosi zavisnost od droge. U Izlasku rade na motivaciji i šalju zavisnike na rehabilitaciju, dok u isto vreme pružaju podršku njihovim porodicama. Takodje pomažu i bivšim zavisnicima koji žele da otpočnu novi život nakon rehabilitacije.

Hleb Života je definisao sledeće oblasti podrške bivšim zavisnicima:

  • Podrška u resocijalizaciji biviših zavisnika kao i njihovo osnaživanje u sticanju radnih veština

Podrška bivšim zavisnicima sastojala se u ponovnom uspostvljanju funkcionalnog odnosa sa članovima porodice, prijavljivanju na biro rada, pronalaženju posla, pohađanju kurseva i završavaju školovanja koje bi obogatilo njihov CV, volontiraju na poslovima od interesovanja, primanju podrške onih koji su već prošli kroz program, emotivnoj stabilizaciji i duhovnom obogaćenju i uzrastu.

Nakon otvaranja Prodavnice polovne robe, Hleb Života obučava bivše zavisnike za rad u magacinu, pripremi i prodaji robe i zapošljava one koji su uspešno prošli proces obuke. Takođe je za devojke, bivše zavisnice pružena obuka za geronto domaćice, nakon čega su one koje su uspešno prošle obuku,zapošljavane u sveobuhvatnom Programu brige za starije koje sprovodi Hleb Života.

Hleb Života je kroz svoje programe i privrednu delatnost zapošljavao oko 15 bivših zavisnika, a ostali su primali podršku kroz proces obuke za rad i druge vidove pomoći u okviru programa za resocijalizaciju.

  • Podrška razvoju udruženja bivših zavisnika "Izlazak"

Uz podršku Hleba života i naših donatora, organizacija Izlazak je u martu 2013. godine registrovala privrednu delatnost za usluge selidbe, a 2016. i prodavnicu za prodaju polovnog nameštaja i time je započeo samostalni rad na procesu resocijalizacije bivših zavisnika.

Podrška Hleba života u resocijalizaciji zavisnika trajala je do 2018 godine.

Hleb Života je stekao izuzetno dragocena iskustva i saznanja kroz ovaj projekat, kroz rad na resocijalizaciji bivših zavisnika, koji može biti od koristi u budućnosti.

Hleb Života je uspeo da skrene pažnju donatoru iz Nemačke Hilfe für bruder koji je prihvatio partnerstvo za Izlaskom kroz pružanje podrške njihovom razvoju.

Pored toga, Hleb Života i Izlazak su primili veoma vrednu konsultantsku pomoć od dve organizacije iz Nemačke koje imaju veoma bogato iskustvo u radu sa zavisnicima od droge. To su klinika u Elbingerode, Diakonie-Krankenhaus Harz i Neues Land iz Hanovera.

Naši Donatori: